tähtiverstas

Yhteisöllinen päihdehoito on mahdollisuus muutokseen

09.03.2009 Länsi-Savo

Mia Jussinniemen näytelmä Huono ihminen käsitteli päihdekäytön seuraamuksia ja yhteisöllisen päihdehoidon mahdollisuuksia.

Vankeusrangaistus suoritetaan yhä useammin päihdekuntouksen yhteydessä. Päihdekuntoutusta tarjoavassa Mikkeli-Yhteisössä jo lähes 50 asiakasta on tehnyt näin.

Maanantaina kuntoutuskeskuksessa järjestettiin teemapäivä päihdeasiakkaiden parissa toimiville.

Teemapäivän kantavana ajatuksena oli päihdekuntoutuksen ja vankeusrangaistuksen samanaikainen suorittaminen. Ohjelmaan kuului Mia Jussinniemen näytelmä "Huono ihminen", jossa oli mukana Mikkeli-yhteisön omia asiakkaita. Ajatuksia päihdekuntoutuksesta tilaisuudessa oli kertomassa Kaakkois-Suomen aluevankilan sijoittajayksikön johtaja Liisa Riittinen.

Mikkeli-Yhteisön johtaja Kalevi Kaipio ei säästele ylistyssanoja yhteisöhoidosta puhuessaan.

- Tutkimuksia yhteisöhoidosta on tehty tuhansia, ja tulokset ovat yksiselitteisesti positiivisia, Kaipio sanoo.

- Yhteisöhoito tähtää lähtökohtaisesti asiakkaan käyttäytymisen muuttumiseen. Se edellyttää ajattelun, arvojen, asenteiden ja tunteiden hallinnan muuttumista.

Yhteisöhoidossa ei lähdetä suoraan oireista, vaan pyritään kokonaisvaltaiseen muutokseen. Hoitomuoto perustuu pitkälti luottamukseen. Viikonloppuisin yhteisön oppilaat ovat keskenään ilman henkilökuntaa, ja tekevät jopa yhdessä virkistysmatkoja. Eräällä virkistysmatkalla vastuuhenkilönä toimi oppilas, joka suoritti paraikaa vankeustuomiota Mikkelin lääninvankilassa Terapeuttisessa yhteisössä noudatetaan yhteisiä normeja, joihin kaikki sitoutuvat.

- Tänne huumeita ei tule, vaikka meillä on ollut noin 50 ehdollista vankeustuomiota suorittanutta henkilöä. Vasta pari viikkoa sitten niin meinasi käydä, mutta se tuli julki samana päivänä.

Kaipion mukaan tuloksellinen päihdehoito todella kannattaa.

- Tutkimusten mukaan päihdehoitoon sijoitettu raha tulee yhteiskunnalle takaisin 12-kertaisena.Kaikki kotisivujen materiaali, ellei toisin mainita, on Tähtiverstas Ry:n omaisuutta, eikä sitä tule kopioida ilman asianmukaista lupaa.
Sivujen suunnittelu ja toteutus: Frida Gee