tähtiverstas

Teineille tapoja teatteri-ilmaisulla

Turkulainen 8.3.2009

Opettajat ovat huolissaan: miten nuorten huonoihin käytöstapoihin voitaisiin vaikuttaa? Teatteri-ilmaisu voi olla ratkaisu. Monet koulut ovat saaneet hyviä tuloksia draamaan perustuvasta tapakasvatuksesta.

Turkulainen teatterialan yritys Tähtiverstas järjestää nuorille tilauksesta tapakasvatusta teatterin keinoin. Toistaiseksi koulutusta on tarjottu eri alojen ammattikouluille. Asiakkaina on ollut mm. lähihoitajia, merkonomeja, kampaajia ja gatering-alan opiskelijoita.

- En usko, että yläasteikäiset pystyisivät vielä vastaanottamaan tarjoamaamme koulutusta. Huonosti käyttäytyvät nuoret ovat yläasteella vielä vastoin tahtoaan ja ongelmat syvällä, joten heidän ohjaamisensa vaatisi laajaa ja perusteellista perehtymistä ikäluokkaan. Niinpä olemmekin suunnanneet koulutuksemme ammattikouluihin ja aikuisopiskelijoille, teatteri-ilmaisun ohjaaja Mia Jussinniemi sanoo.

Draamakasvatuksen idea on lähtöisin opettajilta, jotka olivat kyllästyneet ainaisiin oppilaiden työharjoittelupaikoista tuleviin valituksiin siitä, että nuorilla ei ole enää minkäänlaisia käytöstapoja. Tähtiverstas järjesti ensimmäiset koulutukset Salossa vuonna 2008 ja sen jälkeen keikkoja on ollut eri puolilla Suomea. Palaute on aina ollut hyvää sekä opettajilta että oppilailta.

- Käymme ensin opettajan kanssa läpi minkälaisista ongelmista on kyse ja koulutus räätälöidään sen mukaiseksi. Yleisiä ongelmia nuorten työharjoittelupaikoilla ovat olleet sopimaton pukeutuminen, myöhästely ja motivaation puute. Nuoret eivät usein edes tiedä, miten heidän tulisi käyttäytyä. Peruskohteliaisuus puuttuu eikä kokemusta asiakaspalvelusta ole. Koulutuksessamme nuoret saavat kokemuksellisen tilan, jossa ajatella tämänkaltaisia asioita.

Tilaisuus alkaa piiloteatterilla: kouluttajat saapuvat myöhässä, puhuvat puhelimeen, syövät purkkaa ja ovat epäkohteliaita. Nuorille selviää, että kyseessä ovat näyttelijät, usein vasta kun tilanne puretaan.

- Käymme yhdessä läpi ensivaikutelmaa. Mietimme mitä nuoret kehonkielellään ja käytöksellään viestivät ympäristölleen, ja sen jälkeen, mitä he haluaisivat viestittää.

Draamakoulutus herättää nuoren

Jussinniemen mukaan koulutus on interaktiivista ja osallistuvaa, ei mikään luento. Usein oppilailla on myös hauskaa. He saavat itse näytellä ja kokeilla erilaisia tilanteita.

Hyviä käytöstapoja, vuorovaikutustilanteita ja toisten huomioon ottamista opetellaan ryhmätehtävien avulla ammattikohtaisesti, draaman keinoin. Oppilaat joutuvat harjoituksissa asettumaan toisen asemaan, esim. millaisen työntekijän itse työnantajana palkkaisi.

- Aloilla, joilla on vain vähän asiakaspalvelua, kuten kone ja metalli-linjoilla, keskitytään enemmän työpaikan sisäiseen ilmapiiriin sekä muihin sosiaalisiin tilanteisiin, Jussinniemi sanoo.

Useat oppilaat tunnustavat koulutuksen "herättäneen". Koulutuksen myötä he tulevat entistä tietoisemmaksi omasta käytöksestään. He alkavat ymmärtää, että myös muut näkevät koviksen roolin taakse. Joskus ryhmädynamiikka on luutunut niin vinksalleen, että oppilaat käyttävät ajan huutamiseen ja häiriköintiin. Tällaisissa tilanteissa joutuu usein improvisoimaan, eikä kaikkialla oppilaiden vastaanottavaisuus ole kovinkaan hyvää.

- Ei tämä koulutus ihmeitä tee, mutta oppilaiden toiminta muuttuu, kun he alkavat tiedostamaan käyttäytymistään, jolloin negatiivisen toiminnan jatkaminen on vaikeampaa, Jussinniemi kertoo.

Tähtiverstas kiertää Suomea

Turun taideakatemiasta valmistuneet teatteri-ilmaisun ohjaajat Mia Jussinniemi ja Taina Silkkola perustivat Tähtiverstaan syksyllä 2007. Vierailevina näyttelijöinä toimivat nykyään myös Saana Peltola, Emmi Heinonen ja Tiitus Virtanen.

Tapakasvatuksen lisäksi yhdistys tekee tilauksesta asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä näytelmiä. Ohjelmistosta löytyy myös valmiita esityksiä.

Tällä hetkellä Jussinniemi on täystyöllistynyt: hän toimii erityisryhmien ilmaisutaidon opettajana, ohjaa teatteria harrastajille ja näyttelee useissa omissa produktioissa.

Uusin näytelmä on yhteistyössä Mikkelin päihdehoitolaitoksen oppilaiden kanssa tehty Huono ihminen, joka pohtii Suomen lainsäädäntöä. Esitys osallistuu maaliskuussa Talentia - paras sosiaalialan käytäntö-kilpailuun ja jää Tähtiverstaan ohjelmistoon tilausnäytelmäksi.

Maura TiuraniemiDraamakasvatuksen avulla huonosti käyttäytyvät nuoret saavat maistaa omaa lääkettään. Kertovat Tähtiverstaan Mia Jussinniemi (vas.) ja Emmi Heinonen. Kuva: Tiitus Virtanen

Kaikki kotisivujen materiaali, ellei toisin mainita, on Tähtiverstas Ry:n omaisuutta, eikä sitä tule kopioida ilman asianmukaista lupaa.
Sivujen suunnittelu ja toteutus: Frida Gee