tähtiverstas

Valinta on osa ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta

Valinta on näytelmä, joka käsittelee päihdeaihetta sekä päihteisiin liittyviä valintoja useamman eri henkilön näkökulmasta. Näytelmä on tarkoitettu yläasteikäisistä nuorista ylöspäin ja sitä voidaan esittää myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä erilaisissa vanhempainilloissa.

Näytelmää voidaan tarkastella myös ammatillisesta näkökulmasta, esimerkiksi käsiteltäessä päihdetyönopintoja sosiaali- ja terveysalanopinnoissa. Tavoitteenamme on esityksen kautta saada katsoja sisäistämään, ettei huumeidenkäyttö kosketa koskaan vain yhtä henkilöä, eli käyttäjää, vaan se vahingoittaa vakavasti mm. käyttäjän lähipiiriä ja sitoo yhteen myös ison viranomaisverkoston.

Mikä on Sinun valintasi?

Uskomme vankasti, että teatterin keinoin toteutettu ehkäisevä päihdetyö tukee koulujen ja oppilaitosten ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Yksittäisten valistuskampanjoiden ei ole todettu oleva vaikuttavia, vaan ne tarvitsevat yhteisen kokonaisuuden vaikuttaakseen nuoriin. Valinta -esityksen liittäminen osaksi muuta toimintaa, tehostaisi jo olemassa olevien ehkäisevien päihdetyön keinojen vaikuttavuutta.

Valinta -esityksen tarinat ovat tositapahtumiin perustuvia ja näytelmässä lähestytään päihdeaihetta sellaisella kielellä ja tavalla, joka mahdollistaa nuorille sanoman vastaanottamisen.

Kokemuksemme mukaan, kun ihmiset saadaan nauramaan, putoavat suojukset, jonka jälkeen asiat otetaan vastaan täysin eri tavalla kuin ilman naurua. Komiikan avulla päästään uimaan katsojan tunteisiin ja suojamuurien läpi. Sormea heristämällä ja saarnaamalla saadaan helposti aikaan vastarintaa. Nuorten järkeen vetoamisen lisäksi haluamme vahvasti vedota myös tunteisiin.

Koulutuspaketti

Valinta- esitykseen voi yhdistää kokemusasiantuntijamme. Kokemusasiantuntijamme ovat huolella valittuja ja koulutettuja henkilöitä, joilla on omakohtainen kokemus sekä päihderiippuvuudesta, että siitä toipumisesta. Heillä on myös kokemuksia päihdeperheessä elämisestä. Koulutuksissamme he kertovat oman tarinansa ja heidän kanssaan on mahdollista keskustella päihdeaiheesta sekä esittää kysymyksiä.

Päihdetyön asiantuntijan koulutus -osio täydentää Valinta -esitystä ja avaa näkökulman päihderiippuvuuteen näytelmän kautta. Päihdetyön asiantuntijamme on pitkään päihdetyötä kuntoutuksen eri vaiheissa tehnyt henkilö, jolla on selkeä näkemys tuloksellisesta ja vaikuttavasta päihdetyöstä. Asiantuntija -osion kautta näkökulma päihderiippuvuuteen muuttuu ja sen kautta keinot sekä auttamiseen että omaan jaksamiseen esim. päihdetyössä lisääntyvät.Kaikki kotisivujen materiaali, ellei toisin mainita, on Tähtiverstas Ry:n omaisuutta, eikä sitä tule kopioida ilman asianmukaista lupaa.
Sivujen suunnittelu ja toteutus: Frida Gee